9 comments on “ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ!

  1. ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ,
    ಆದರೆ ನೈಜ ಘಟನೆ ಎಂದಾಗ ಮನಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬೇಸರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ.

    “ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ …
    ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕಾಲ ತಳ್ಳುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲ …”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s