One comment on “ಮಯೂರ

  1. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಂಡಿತರು ರಾಜರ ಇಡೀ ವಂಶಸ್ಥರ ಕುರಿತು ಯಾಕೆ ಬರಹ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜರ ಸ್ವಾಥ೯ವೊ ಅಥವಾ ಪಂಡಿತರ ನಿಲ೯ಕ್ಷವೊ? ಈಗಿನವರಾದರೆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಲ ಗೋತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s